Všeobecné obchodní podmínky

1 - Podmínky a ustanovení

Cílem těchto všeobecných prodejních podmínek je regulovat nabídku a prodej produktů mezi společností Bestway Eastern Europe Sp. z o.o. a jejími zákazníky a při každé transakci prováděné prostřednictvím internetových stránek www.bestwaybazeny.cz je třeba se na ně odvolávat. V případě jakýchkoli pochybností se můžete obrátit na náš zákaznický servis prostřednictvím webových stránek a na následující e-mailové adrese: [email protected]

Tyto všeobecné podmínky prodeje mohou být kdykoli změněny. Veškeré změny a/nebo nové podmínky budou platné od okamžiku jejich zveřejnění v sekci Podmínky a ustanovení.

2 – Předmět

a) Tyto Podmínky se vztahují na online prodej produktů značky Bestway (tj. všech hmotných produktů nabízených k prodeji společností Bestway Eastern Europe Sp. z o.o. na stránkách www.bestwaybazeny.cz) společností Bestway Eastern Europe Sp. z o.o. zákazníkům (fyzickým nebo právnickým osobám, které se na stránkách zaregistrují a zakoupí si produkty).

 1. b) Smlouvy se řídí Směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU 2019/771 a její místní transpozicí v platném znění.

3 – Ceny

 1. a) Všechny ceny uvedené na webových stránkách bestwaybazeny.cz jsou v CZK a jsou uvedeny včetně DPH (daně z přidané hodnoty). Společnost Bestway Eastern Europe Sp. z o.o. může ceny kdykoli změnit, přičemž ceny uvedené v objednávce a v potvrzení objednávky se považují za platné a závazné pro jednotlivé transakce, jak se uvádí níže v bodě 5.

4 – Registrace a ochrana osobních údajů

 1. a) Navigace na stránkách je volně přístupná každému uživateli. Pro uskutečnění nákupu je ale nezbytné vyplnit příslušný formulář nebo se zaregistrovat. Registrace na stránkách je bezplatná. Při registraci musí zákazník prohlásit, že je plnoletý, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů a že s tímto zpracováním souhlasí. Údaje sdělené zákazníkem může zákazník následně upravit v sekci týkající se osobních údajů. Registrace na webu bude uživateli potvrzena e-mailem.
 2. b) Pravidelně jsou odesílány newslettery s hlavními promo akcemi a někdy také s personalizovanými promo akcemi (které nejsou zobrazeny na domovské stránce). Zpravodaj je zasílán na e-mailovou adresu zadanou při registraci. Pokud chcete odebírat newsletter, musíte vyjádřit výslovný souhlas s jeho zasíláním ve fázi registrace.

5 – Objednávky, Potvrzení objednávky, Dostupnost produktu

 1. a) Zákazník uskuteční objednávku podle pokynů uvedených na stránce. Objednávka odeslaná zákazníkem je pro společnost Bestway Eastern Europe Sp. z o.o. závazná pouze v případě, že celý proces objednávky byl dokončen řádně a správně, aniž by stránka hlásila jakoukoli chybovou zprávu.
 2. b) Společnost Bestway Eastern Europe Sp. z o.o. vystaví do 72 hodin po obdržení objednávky potvrzení o provedené objednávce, které zašle zákazníkovi e-mailem na adresu uvedenou zákazníkem v registračním formuláři. Pouze registrovaný uživatel má možnost si prohlédnout svůj objednávkový formulář v sekci "Moje objednávky".
 3. c) Objednávku nelze zpracovat, pokud zákazník nevyplnil všechna povinná pole v registračním formuláři. Pokud potvrzení objednávky nebude odesláno ve výše uvedené lhůtě, považuje se to za nepřijetí objednávky. Pokud zákazník nevyplnil všechna povinná pole v registračním formuláři, objednávka nemusí být zpracována.  
 4. d) V potvrzení o objednávce budou shrnuty podmínky platné pro prodej, hlavní vlastnosti výrobků, uvedená cena a náklady na dodání (s doložením uplatněných daní), jakož i podmínky pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.
 5. e) Vzhledem k tomu, že možnost zasílání on-line objednávek více než jedním zákazníkem současně může v reálném čase ovlivnit skladové zásoby výrobků, společnost Bestway Eastern Europe Sp. z o.o. nezaručuje dostupnost výrobků, zavazuje se nicméně neprodleně informovat zákazníka o případné neschopnosti plnění kupní smlouvy.

6 – Způsoby platby a fakturace

 1. a) Zákazník může provést platbu za zboží těmito způsoby, které je třeba uskutečnit před dodáním zboží:

1.On line / Platební karta: kreditní karta a předplacená kreditní karta (Visa, Mastecard, PayPal)
2. Všechny údaje budou během transakce chráněny a bude s nimi nakládáno s maximální diskrétností.
3. Jsou akceptovány všechny kreditní karty, stejně jako předplacené karty, s výjimkou Diners a Jcb.

 1. b) Zákazník musí uskutečnit platbu do 1 (jednoho) dne od obdržení potvrzení objednávky. Pokud tato lhůta nebude dodržena, objednávka bude automaticky zrušena.
 2. c) Zboží je vždy dodáváno s řádným průvodním dokladem vystaveným v okamžiku odeslání. Zákazník si může vyžádat kopii faktury nebo její změnu nejpozději poslední den měsíce, ve kterém byl uskutečněn nákup.

7– Změna nebo zrušení objednávky. Kontrola stavu objednávek.

 1. a) Objednávku lze zrušit nebo změnit do potvrzení platby. Pokud platba ještě nebyla potvrzena, bude objednávka zobrazena v sekci "Moje objednávky" pod označením "Čeká se na platbu" nebo "Zrušena", pokud platba nebyla úspěšně dokončena. Platbu můžete zkusit opakovat kliknutím na tlačítko " Znovu objednat". Pokud objednávka byla již uhrazena, je možné, že ji nebude možné zrušit, v takovém případě se můžete obrátit na náš zákaznický servis nebo využít postup pro vrácení zboží.

8 – Náklady na doručení a dopravu

 1. a) Výrobky budou doručeny na dodací adresu uvedenou uživatelem v objednávkovém formuláři prostřednictvím kurýra uvedeného v potvrzení objednávky; o doručení bude zákazník informován e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři.
 2. b) Při převzetí zboží je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost a počet balíků a neprodleně upozornit kurýra na případnou manipulaci nebo chybějící položky, pokud je to možné, a v takovém případě si vyhrazuje právo zkontrolovat zboží na přepravním dokladu (doprovodné faktuře), který obdrží od kurýra. Doporučujeme nicméně, aby uživatel neprodleně informoval také zákaznický servis.

 

9 – Záruka za jakost

 1. a) Všechny výrobky splňují platné právní předpisy EU a popřípadě se na ně vztahuje záruka výrobce nebo dovozce, jak je stanoveno v příslušných právních předpisech (Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/771 a její místní transpozice a následné změny). Prodávající zodpovídá spotřebiteli za jakýkoli nedostatek zboží stávající v době jeho dodání, který se prokáže do 24 měsíců od data nákupu, v souladu s platnými právními předpisy. Pro asistenci s výrobky, na které se vztahuje záruka, se můžete obrátit na zákaznický servis zasláním e-mailu na adresu [email protected].                                                                          b) Bude zvážena možnost vrácení výrobku zákazníkem” // “Výrobek nicméně zůstává ve vlastnictví zákazníka”.
  c) Pro asistenci s výrobky, na které se vztahuje záruka, se můžete obrátit na zákaznický servis zasláním e-mailu na adresu [email protected].

 

10 – Právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

 1. a) Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy při prodeji na dálku, bez jakékoli sankce a bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 (čtrnácti) dnů ode dne nákupu. 
 2. b) Právo na odstoupení od smlouvy se uplatňuje zasláním písemného sdělení ve stanovené lhůtě společnosti Bestway Eastern Europe Sp. z o.o., a to prostřednictvím písemného sdělení na adresu [email protected].
 3. c) V tomto sdělení musí být uveden záměr odstoupit od nákupu a specifikace výrobků, u nichž má být právo na odstoupení od smlouvy uplatněno, a současně musí být přiložena kopie faktury nebo potvrzení objednávky.
 4. d) Po odeslání tohoto sdělení je zákazník povinen vrátit zboží zasláním na adresu společnosti Bestway Eastern Europe Sp. z o.o. - Ekologiczna 24, 05-080 Klaudyn, Polsko - do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne obdržení potvrzení od společnosti Bestway Eastern Europe Sp. z o.o. pro vrácení zboží. Jediné náklady, které musí spotřebitel v souladu s platnými právními předpisy uhradit, v souvislosti s uplatněním práva na odstoupení od smlouvy, jsou náklady na vrácení zboží odesílateli.
 5. e) Po vyplnění formuláře pro odstoupení od smlouvy je třeba pro vrácení zboží postupovat podle následujících pokynů:

- zakoupené zboží musí být neporušené a vrácené v původním obalu, kompletní ve všech svých částech (včetně obalu a veškeré dokumentace a příslušenství - manuály, případné náhradní díly atd...) a všechny visačky musí být neporušené.
- je zakázáno lepit etikety nebo lepicí pásky přímo na originální obal výrobku.
- zakoupené zboží musí být vráceno v neporušeném stavu, tak jak bylo obdrženo: proto nebudou akceptovány použité výrobky, které vykazují známky poškození, opotřebení nebo znečištění, a které proto již nelze považovat za nepoškozené.
- zákazník je povinen označit vrácenou krabici etiketou nebo číslem objednávky.

 1. f) Pokud spotřebitel uplatní právo na odstoupení od smlouvy v souladu s ustanoveními zákona, bude mu vrácena částka uhrazená za nákup, s výjimkou nákladů na doručení, tudíž spotřebiteli bude vrácená částka bez nákladů na doručení. Společnost Bestway Eastern Europe Sp. z. o.o. provede zpětné připsání částek stejnými prostředky, které spotřebitel použil pro zaplacení zboží. Vrácení peněz bude provedeno bez poplatku, v co nejkratší době a v každém případě do (30) třiceti dnů ode dne, kdy nám bylo oznámeno, že spotřebitel uplatnil právo na odstoupení od smlouvy.
 2. g) Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy může zákazník použít následující formulář, který je zde uveden v souladu s ustanoveními Směrnice 2011/83/EU, příloha 1-B:

Pro: Bestway Eastern Europe Sp. z o.o.

Adresa: Ul. Ekologiczna 24, 05-080 Klaudyn, Poland

E-mail: [email protected]

Tímto oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy pro následující zboží.: .................................

Objednáno dne: ............................

Číslo objednávky (pokud je relevantní): ...................

Doručeno dne:  .........................................

Jméno spotřebitele: .........................................

Adresa spotřebitele: .......................................

Podpis spotřebitele: .....................................

Datum a místo: ......................................

 

11 – Odkaz na soubory cookie

 1. a) Webové stránky bestwaybazeny.cz využívají soubory cookie, což jsou elektronické soubory, které ukládají informace týkající se navigace zákazníka na stránkách a umožňují společnosti Bestway Eastern Europe Sp. z o.o. nabízet zákazníkům personalizované služby. Klikněte prosím zde a přečtěte si zásady používání souborů cookie.

12 – Rozhodné právo a soudní pravomoc

 1. a) Tyto všeobecné smluvní podmínky a veškeré spory, které by mohly vzniknout v souvislosti s jejich uplatňováním, výkladem a plněním, se řídí polským právem a soudní pravomoc je stanovena příslušnými právními předpisy. 

13 – Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR - Alternative Dispute Resolution) 

 1. a) Spotřebitel má právo odvolat se na příslušné vnitrostátní orgány v rámci ADR (MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ) v souladu s ustanoveními Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU.

14 – Zákaznický servis a reklamace

 1. a) Je možné požádat o informace, zaslat sdělení, požádat o asistenci nebo podat reklamaci prostřednictvím zákaznického servisu společnosti Bestway Eastern Europe Sp. z o.o., zasláním e-mailu na adresu: [email protected]

15 – Obsah dostupný na stránkách www.bestwaybazeny.cz

 1. a) Obsah dostupný na bestwaybazeny.cz je chráněn autorským právem a dalšími zákony a mezinárodními smlouvami na ochranu práva duševního vlastnictví, a pokud není stanoveno jinak, uživatelé jej mohou používat pouze v mezích uvedených v tomto článku. Uživateli se uděluje osobní, nepřevoditelná a nevýhradní licence po dobu trvání Smlouvy, výhradně pro osobní účely a za žádných okolností pro komerční účely, a s omezením na zařízení, které Uživatel používá pro využívání takového obsahu. Uživateli je proto výslovně zakázáno kopírovat a/nebo stahovat a/nebo sdílet (s výjimkou rozsahu popsaného níže), pozměňovat, zveřejňovat, předávat, prodávat, poskytovat sublicence, zpracovávat, převádět/přenechávat třetím stranám nebo vytvářet jakýmkoli způsobem odvozená díla z obsahu, včetně obsahu třetích stran, dostupného na www.bestwaybazeny.cz, nebo umožnit třetím stranám, aby tak činily prostřednictvím uživatele nebo jeho zařízení, a to i bez jeho vědomí. Pokud je to na stránkách www.bestwaybazeny.cz výslovně uvedeno, může být uživatel pro výhradně osobní účely oprávněn stahovat a/nebo kopírovat a/nebo sdílet některý obsah zpřístupněný na stránkách www.bestwaybazeny.cz, a to za podmínky, že věrně reprodukuje všechny údaje o autorských právech a další údaje poskytnuté společností Bestway Eastern Europe Sp. z o.o..
 2. b) Zakázané použití. Při využívání služby je třeba dodržovat následující ustanovení. Uživatelé nesmějí: provádět reverzní inženýrství, dekompilovat, rozebírat, upravovat nebo vytvářet díla odvozená ze stránek bestwaybazeny.cz nebo jejich částí; obcházet informační systémy, které www.bestwaybazeny.cz nebo její poskytovatelé licencí používají k ochraně obsahu, který je prostřednictvím těchto stránek přístupný, kopírovat, ukládat, upravovat, měnit, připravovat odvozená díla nebo jakkoli měnit jakýkoli obsah poskytovaný www.bestwaybazeny.cz; používat žádné roboty, vyhledávače, vyhledávací aplikace a/nebo aplikace pro vyhledávání stránek ani žádná jiná zařízení, procesy nebo automatizované prostředky k přístupu, získávání, vyřazování nebo indexování jakékoli části stránek www.bestwaybazeny.cz nebo jejich obsahu; www.bestwaybazeny.cz pronajímat, propůjčovat nebo poskytovat sublicence; hanobit, urážet, obtěžovat, vyhrožovat nebo jinak porušovat práva ostatních; šířit nebo zveřejňovat nezákonný, obscénní, nelegitimní, hanlivý nebo nevhodný obsah; zneužívat účet jiného uživatele; registrovat se nebo využívat službu k oslovování uživatelů s cílem propagovat, prodávat nebo jakýmkoli způsobem inzerovat produkty nebo služby jakéhokoli druhu prostřednictvím www.bestwaybazeny.cz; používat www.bestwaybazeny.cz jakýmkoli jiným nevhodným způsobem, který porušuje podmínky.
 3. c) Společnost Bestway Eastern Europe sp. z o.o. si vyhrazuje právo nezveřejnit a mírnit jakékoli příspěvky, které by mohly být urážlivé, násilné, hanlivé a obecně v rozporu s etickým kodexem společnosti Bestway Bestway Eastern Europe sp. z o.o.